Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Strakonice

Bavorský palác – Oprava prejzové krytiny
Termín realizace: 2011