Naše specializace

Břidlice

Břidlice je usazená částečně metamorfovaná hornina, ze které se štípají jednotlivé kameny. Pro pokládku fungují zcela odlišné postupy než u klasických krytin. Rovněž používané nářadí je speciální.

Bobrovka

Jedna z nejstarších a nejvýznamnějších pálených krytin. Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat i do oblých tvarů (volské oko,kužel, úžlabí).

Opravy historických krovů

S ohledem na zásady památkové péče o historické objekty dodržujeme při zásahu do dřevěných konstrukcí tradiční tesařské řemeslo. Využíváme poznatků našich předků a uplatňujeme je v současné praxi (protézování, celodřevěné spoje, ruční opracování).

Prejzová krytina

Skládá ze dvou dílů - spodního háku (korýtka) a vrchní prejzy (kůrky). Dovoluje vyskládat i komplikované oblé tvary. Pokládka probíhá do maltového lože a je velmi pracná, náročná a odlišná od pokládky ostatních druhů krytiny.

Dřevěný šindel

Další z řady tradičních krytin – ručně štípaný dřevěný šindel. U nás obvykle používané dřeviny jsou smrk, modřín.