Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Radomyšl

Kostel sv.Martina – rekonstrukce věže
Termín realizace: 2012 – 2013

Původně románský, několikrát rozšířený farní kostel. Nejstaršími prvky jsou dvě západní pole hlavní lodi ze 12. století. Nad západním polem lodi je vztyčena masivní věž. Roku 1284 je doložen jako farní, někdy v té době byla loď prodloužena o jedno pole k východu a kostel byl uzavřen pravoúhlým presbytářem o stejné šířce.

Před rokem 1388 proběhla vrcholně gotická přestavba. Současný vzhled je dán přestavbou z let 1716–17.