Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Orlík nad Vltavou – č.p. 115

Rekonstrukce střešního pláště
Termín realizace: 2012

Gotický kostel nahradil v letech 1414–1515 staršího předchůdce, jehož presbytář se stal sakristií. Bezvěžová stavba s dlouhým presbytářem z let 1414–44, zaklenutým klenbou milevského typu a dvojlodím zaklenutým sklípkovou klenbou roku 1515.

Jedna z mnoha budov orlického komlexu jež prochází náročnou rekonstrukcí.