Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Český Krumlov

Kostel sv. Víta
Termín realizace: 2009 - 2011

V roce 1340 započata stavba německým stavitelem Linhartem z Aldenberku. Ve stavbě halového trojlodí pak pokračoval krumlovský stavební mistr Staněk z Krumlova. V roce 1390 se rožmberským vladařem stal Jindřich III. z Rožmberka a ten se rozhodl pojmout přestavbu vskutku velkoryse. Výstavba byla dlouhodobou záležitostí a byla ukončena až po husitských válkách.

Kostel vysvětil roku 1439 pasovský biskup Mikuláš, zřejmě ještě před úplným dokončením přestavby. Dalších výraznějších stavebních úprav se budova kostela již nedočkala, až v 19. století byla barokní věž cibulovitého typu nahrazena osmibokou věží novogotickou (1893 - 1894).