Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Kadov

Kostel sv. Václava
Termín realizace: 2009 - 2011

Původně raně gotický z konce 13. století, z té doby zachován presbytář (nyní sakristie), dnešní kostel barokní z r. 1765.