Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Čížová

Soubor kaplí – oprava krytiny a fasády
Termín realizace:

Kaple v polích a u cest tvoří významný krajinotvorný prvek Čížové i okolních obcí.