Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Čimelice

Areál zámku – č.p.2 – výměna střešní krytiny
Termín realizace: 2012

Roku 1685 koupil Čimelice v dražbě Jan Jindřich z Bissingenu. Jeho synhrabě Karel Bissingen dal blízko tvrze vystavět barokní zámek. Stavbu prováděl v l. 1728 - 1730 stavitel Antonio Canevalle, znak stavebníkův a letopočet jsou v průčelí budovy. Po požáru zámku v r. 1767 byly k postranním křídlům přistavěny vížky.

Karel Schwarzenberg převzal čimelický velkostatek r. 1850. Jeho potomci drželi Čimelice do r. 1948. Dnes patří opět Schwarzenbergům.