Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Bečice – kovárna

Oprava střešní konstrukce
Termín realizace: 2011

Kovárna s chalupnickou usedlostí je tvořena dílnou s obytným patrem, chlévem a stodolou. Kamenná stavba byla postavena na přelomu 18. a 19. století, nad klenutou dílnou jsou obytné prostory. Ve stejné době byla postavena i stodola za silnicí, která ale byla zvětšena a přestavěna začátkem 20. století.

Původní dřevěný chlév byl v polovině 19. století nahrazen kamenným s klenutým stropem. Hlavní budova má valbovou střechu původním hambalkovým krovem podepřených jednou vaznicí. Sedlová střecha chléva má obdobný krov také z tesaných trámů. Střecha je kryta bechyňskými háky, ručně vyráběnou keramickou krytinou charakteristickou pro zděnou architekturu Bechyňska a okolí.

Bechyňské háky v sobě spojují oba díly prejzů do jedné tašky, do Čech se rozšířila z Nizozemska, proto se nazývají i holandské pánve či podle tvaru esovky. Tento typ tašek se v Čechách vyskytuje pouze na Bechyňsku, ale v některých zemích se používal a dodnes průmyslově vyrábí.