O nás

Firma byla založena jako sdružení v roce 2001. Na počátku roku 2003 se její právní forma změnila na s.r.o.
Naší hlavní činností je záchrana, obnova a
restaurování historických objektů. 95% naší
činnosti tvoří práce na zapsaných památkově
chráněných objektech.

Specializace

V roce 2005 jsme získali certifikát systému
řízení jakosti podle požadavku normy
ČSN EN ISO 9001:2001.

Od roku 2005 jsme zapsáni do seznamu
kvalifikovaných dodavatelů Ministerstva
pro místní rozvoj - odbor veřejných věcí.

Další služby

Jako vedlejší činnost provádíme výškové opravy
a montáže pomocí horolezecké techniky.

Disponujeme licencí na provádění těchto
prací dle Vyhlášky č.324/90 Sb.
a nařízení vlády 362/2005 Sb.

Certifikáty