Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Železná Ruda

Kostel sv. Panny Marie Pomocné z Hvězdy
Termín realizace: 2009

Postaven v létech 1729 - 32 hrabětem Wolfem Jindřichem Nothafem, majitelem zdejšího panství. Půdorys kostela tvoří šestícípou hvězdu. Mohutná cibulovitá kopule je zakončena, místo obvyklým křížem, hvězdou.

Údajně na místě kostela byla sklárna a stavitel využil původní základy této sklárny. Zvonice byla dostavěna až v roce 1777. Stavbu kopule provedl zdejší tesař Matyáš Lehner.