Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Vodice

Zámek – Oprava střechy, doplnění sněholamů
Termín realizace: 2011

První známá zmínka o vsi Vodice je z počátku 15.stol., kdy se uvádí jako držitel Vodice v letech 1414-1432 Bohuslav z Vodice. Dalším majitelem byl Lev z Vodice a v r.1462 Zdeněk z Vodice. Jako panské sídlo byl v té době výstavnější panský dvůr.

Panský dvůr na tvrz přestavěl až v 1.pol. 16.stol. Jindřich z Hradce. V současnosti vlasntí zámek paní Marie Černá z Hostivic a paní Jiřina Medalová z Prahy.