Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Štěkeň

Zámek - Rekonstrukce části střešního pláště – program PZAD
Termín realizace: 2006 - 2011

Tvrz ve Štěkni byla postavena ve 14. století, kdy byla ve vlastnictví rodu Bavorů. V letech 1664-1665 Losiové z Losimthalu původní tvrz přestavěli v raně barokní zámek. Do dnešní doby se dochoval v téměř nezměněné podobě.

Zámek stojí na západním okraji obce na kopci, který vyrovnává z jižní a jihozápadní strany terasa. Průčelí zámku byla upravena r. 1784 a v první polovině 19. století po požáru v josefinském slohu.

Zámek je třípatrová budova, jejíž čtyři křídla obklopují čtvercové nádvoří s arkádami. Nad hlavním vchodem do zámku z jižní strany je kamenný raně barokní portál, na průčelí vpravo od portálu jsou sluneční hodiny. Na přístupové cestě z jihozápadní strany stojí empírová klasicistní brána. Kolem zámku je rozsáhlý anglický park. V zámku je umístěn Domov důchodců.