Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Rožmitál na Šumavě

Kostel sv. Šimona a Judy
Termín realizace: 2008

Připomíná se již v roce 1259 jako farní společně s osadou (německy Rosenthal), která byla založena Rožmberky ve spojitosti s výstavbou hradu Rožmberk. Kostel byl ve správě vyšebrodského kláštera.

Původní stavba byla raně gotická, zřejmě formálně typická pro rožmberskou stavební huť. Razantní přestavba proběhla v roce 1909 v pseudogotickém stylu podle plánů Franze Schiefthalera z Lince.