Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Putim

Kostel sv. Vavřince - rekonstrukce střešního pláště
Termín realizace: 2006 - 2009

Raně gotický kostel svatého Vavřince pochází z druhé poloviny 13. století, od r. 1384 je uváděn jako farní. Kostel sv. Vavřince je dominantou obce. Je to nejstarší sakrální stavba v okolí.

Jeho zvláštností jsou dvě lodě. Jižní loď ze 13. století sloužila katolíkům, severní loď přistavěná ve 14. století utraktivistům. Z pěti kostelních zvonů se dochoval pouze jeden - sv. Ondřej z r. 1553.