Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Písek

Kostel Povýšení svatého Kříže – Oprava střešního pláště
Termín realizace: 2010 - 2011

Původně klášterní kostel dominikánského kláštera, založen zřejmě v době vlády Přemysla Otakara II. a původně se nacházel jižně od kostela. V roce 1419 byl klášter vypálen husity a už nebyl obnoven.

Do roku 1621 v kostele nepůsobil katolický kněz. Od roku 1906 spravuje kostel Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti, jejíž členi jsou známí jako petrini.