Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Písek

Kostel Narození Panny Marie
Termín realizace: 2009

Tento chrám je nejvýznamnější katolický kostel ve městě, umístěný do prostoru bývalých městských hradeb. Založen ještě před začátkem 13. století jako gotická trojlodní pseudobazilika.

Jižní věž je vyšší než severní (74 m) a ukončena je barokním ochozem s cibulovou bání, jsou na ní i umístěné věžní hodiny a čtyři zvony.

V současné době přístupná veřejnosti. Mezi lety 1741 a 1743 byla k jižní lodi chrámu přistavěna kaple svatého Jana Nepomuckého, a to v barokním slohu.