Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Malý Bor

Kostel sv. Máří Magdalény
Termín realizace: 2009

Dominantou obce je původně románského založení z doby kolem roku 1200, boční kaple přistavena roku 1396, východní část upravena v roce 1781 a 1790. Později došlo k úpravě oratoře ( 1815) roku 1862 západního průčelí.