Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Heřmaň

Kostel sv. Jiljí – generální oprava – program SZIF
Termín realizace: 2013

Heřmanský kostel je zřejmě poprvé písemně doložen zmínkou z roku 1254. Dodatečně byla severně od presbytáře přistavěna gotická kaple svaté Alžběty (14. století). Úpravy kostela byly provedeny kolem roku 1593, dále v letech 1717–19. Zásadní změnou bylo ubourání závěru kaple svaté Alžběty a její přestavba na sakristii.

Kostel byl pak opravován po požáru roku 1813, naposledy roku 1996. Kolem kostela se nachází funkční hřbitov, obklopený kamennou zdí.