Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Dobříš

Oprava střešního pláště na kostele Zvěstování Panny Marie
Termín realizace: 2012

Větší z obou dobršských pozdně románských kostelů vznikl před polovinou 13. století. Kolem roku 1320 prošel gotickou přestavbou. Západní předsíň pochází z 18. století. Kostel byl vždy bezvěžový, v obklopení funkční hřbitov s barokní kaplí a márnicí.