Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Čepřovice

<

Rekonstrukce historického domu č.p. 59
Termín realizace: 2007 - 2009

Ves Čepřovice se v písemných historických pramenech objevuje poprvé roku 1315, kdy byla v majetku královny Elišky Přemyslovny. Zdejší panské sídlo vzniklo však mnohem později, neboť statek byl po dlouhou dobu součástí větších zboží a samostatnosti nabyl teprve roku 1593, kdy Čepřovice zakoupil od Petra Voka z Rožmberka Arnošt Vitanovský z Vlčkovic. Právě on byl pravděpodobně zakladatelem.

Dochovaná budova bývalého panského sídla byla do značné míry pozměněna pozdějšími úpravami v 18. století. Především jsou zajímavé zbytky původní sgrafitové výzdoby fasád - východní průčelí budovy.