Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Bohumilice – zámek Skalice

Rekonstrukce fasád a střešních plášťů
Termín realizace: 2008-2011

Na západním okraji obce leží zámek Skalice, který byl vybudován v polovině 16. století rodem Malovců a sloužil v té době jako tvrz . Panství drželo postupně několik šlechtických rodů. Od druhé poloviny 19. až do začátku 20. století zámek patřil rodině Lumbe a ta jej nechala rozšířit o severní klasicistní křídlo.

V roce 1923 koupil zámek Ferdinand Holoubek (do roku 1950 – nástup komunismu). Poté zámek spravován Státním statkem Vimperk a roku 1996, v rámci restituce, vrácen potomkům rodiny Holoubků.