Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Blatná

Oprava sanktusové věže na kostele Nanebevzetí Panny Marie
Termín realizace: 2012 - 2013

Gotický kostel nahradil v letech 1414–1515 staršího předchůdce, jehož presbytář se stal sakristií. Bezvěžová stavba s dlouhým presbytářem z let 1414–44, zaklenutým klenbou milevského typu a dvojlodím zaklenutým sklípkovou klenbou roku 1515.

Na jeho jižní straně se nachází pozdně gotická otevřená předsíň, na severní snad původně renesanční depositář. Spolu se zvonicí, kaplí Božího těla a děkanstvím tvoří kostel kompaktní areál.