Rekonstrukce historických objektů

Přehled - Detail reference - Strakonice

Bavorov

Generální oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie - program PZAD
Termín realizace: 2001 - 2008

Kostel je nejcennější památkou Bavorova, vzácná a umělecká památka jihočeské gotiky. Byl vystavěn kolem roku 1390 na místě původního kostelíka, založeného Bavory. Veškerá vnitřní výzdoba pochází až z doby po požáru kostela, ke kterému došlo v roce 1649. V kostele je celkem 9 oltářů. Kostel je dvouvěžový. Nižší věž s cimbuřím se nazývá Rožmberská. Na této věži je ciferník bývalého orloje s ukázkou německého vrubového písma.

Vyšší věž se nazývá Nová a byla vystavěna roku 1604. Nynější podobu dostala věž po požáru roku 1867. Raritou kostela je spojovací chodba, která vede z děkanství do kostela. Kostel proto nemusí být uzamykán zvenčí.